Trailrunning

A Word From Tom on… Humara


/—/
Eerder deze week schreven we over de Nike Air Terra Humara. Per ongeluk hebben we een tweetal redactionele fouten gemaakt on de benaming van de schoenen. Tom van de Crooked Tongues winkel was zo vriendelijk genoeg ons hierop te wijzen en gaf ons tegelijkertijd wat meer achtergrond informatie over deze trail runners die toevallig een van Tom’s all-time favoriete schoenen zijn.
“De top schoen in jullie post (de zwarte en roze) is eigenlijk een Nike Air Humara (geen Terra in de naam), terwijl het geheel zwarte paar een Nike Air Terra Humara is (geen ACG op het einde). Beiden waren trail schoenen die gescheiden werden gehouden van ACG op het moment van hun release. ACG leek op dat moment meer gericht te zijn op actie sporten en trail running was spin-off hiervan. Beide schoenen zijn verbonden met andere bekende Nike trail runners uit die tijd zoals de Terra Albis, Terra Sertig, Terra Ketchikan, enz.
De naam van beide modellen is afgeleid van de Tarahumara-stam, wat vreemd is als je erover nadenkt. Want hoe kan een stam van blote voeten lopers inspiratie zijn voor de naam van een nogal groffe technische trail runningschoen? Mijn opvatting is dat de naam meer is afgeleid van het ruige terrein van de Sierra Tarahumara waar de stam woont.”

/—/
Earlier this week we posted about the Nike Air Terra Humara. Accidentally we made a two editorial mistakes on the names of the shoes. Tom from Crooked Tongues store was so kind enough to point this out and gave us some more insight information on these trail runners which happen to be one of Tom’s all-time favourite shoes.
“The top shoe in your post (the black & pink) is actually a Nike Air Humara (no Terra in the name) while the all black pair is a Nike Air Terra Humara (no ACG on the end). Both were trail runners that were kept separate from ACG at the time of their release. ACG at that time seemed to be more focused on action sports which is why trail running was spun-off from that. Both shoes are related to other great Nike trail runners of the time like the Terra Albis, Terra Sertig, Terra Ketchikan etc.
Both models derived their names from the Tarahumara tribe, which is strange when you think about it. How does a tribe of barefoot runners inspire the name for a bulky technical trail running shoe? My understanding is that the name comes more from the rugged terrain of the Sierra Tarahumara where the tribe lives.”